srijeda, 02 Septembar 2020 15:47

Odbrana diplomskog rada kandidata Miro Begović pod naslovom "INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI SUSTAV PRIKUPLJANJA PODATAKA S ENERGETSKIH BROJILA"

Student: MIRO BEGOVIĆ

Tema: "INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI SUSTAV PRIKUPLJANJA PODATAKA S ENERGETSKIH BROJILA" 

Prezime i ime studenta

Datum odbrane završnog rada

Imenovana Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada:

Begović Miro

Ponedjeljak, 07.09.2020. godine u 11:00 h

Doc. dr Amel Kosovac; Prof.dr. Samir Čaušević; Doc. dr. Alem Čolaković