utorak, 15 Septembar 2020 14:16

Obavjest za prolongiranje upisa akademske 2020.-21.

 

Poơtujući Odluku Senata Univerziteta u Sarajevu kojom se odobrava joơ jedan ispitni rok

OBAVJEĆ TAVAJU SE

Studenti III ciklusa stidija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije da se produĆŸava termin upisa u akademsku 2020./21. do 02.11.2020. godine.

Odluka Senata UNSA doneĆĄena je zbog epidemioloĆĄke situacije.

Sarajevo, 15.9.2020. godine

                                                                       

RUKOVODILAC VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

Prof. dr Samir Čauơević, s.r.