srijeda, 16 Septembar 2020 08:58

Obavještenje o upisu u više godine studija u akademskoj 2020/2021. godini

Upis u više godine prvog i drugog ciklusa studija će se vršiti od 14.09.2020. godine do 30.09.2020. godine.  

Mole se kategorije studenata koje su oslobođene plaćanja da potvrdu o svom statusu donesu pri upisu. 
Isključivo se prima potvrda koja se izdaje u općini prebivališta, služba za boračka pitanja. Potvrde od raznih udruženja se ne primaju.

Potrebna dokumentacija se može preuzeti iz priloga ovog obavještenja. Cijena svakog obrasca 0,50 KM (ŠV-20, ŠV-50, Upisni list, Semestralni list).